Reiki Cursus

Tijdens een Reiki cursus, leert men (weer) open te staan voor de universele of goddelijke energie en deze door te geven, dit gaat door middel van een aantal ‘inwijdingen’. Reiki kan op drie Niveau’s geleerd en beoefend worden.

Met de Reiki 1 cursus wordt geleerd open te staan voor de energie en deze met de handen over te brengen aan de ontvanger, hierbij wordt zowel geleerd intuïtief te werk te gaan als via standaard handposities een volledige behandeling te geven. Na het volgen van deze cursus ben je in staat aan jezelf of anderen de universele of goddelijke energie door te geven.

De Reiki 2 cursus is een vervolg cursus die gevolgd kan worden nadat met Reiki 1 de nodige ervaring is opgedaan, en men het gevoel heeft dat men verder wil in de ontwikkeling van het opgeslagen pad. Met Reiki 2 leert men niet alleen door middel van fysiek contact de energie over te brengen, maar ook op afstand. Hierbij kunnen zelfs situaties uit het verleden energie gestuurd krijgen, om in het heden het verleden beter te kunnen verwerken. Ook kan al in het voren positieve energie naar een situatie gestuurd worden om bijvoorbeeld minder zenuwachtig te zijn voor een examen. Om de Reiki meer kracht mee te kunnen geven en contact op afstand te kunnen leggen, ontvangt men in deze opleiding 3 Reiki symbolen, waarmee men ook leert werken.

De Reiki 3a en 3b cursus vormen samen de Master opleiding, voor mensen die inmiddels flink ervaring hebben opgedaan met de eerste twee opleidingen. Na het volgen van de Reiki 3a en 3b cursus ben je Reiki Master en kun je zelf ook opleidingen verzorgen. Tijdens deze laatste opleiding, ontvangt men ook het Master symbool.

Home Nieuws Reiki Behandelingen Reiki Cursus Tarieven Reiki aan huis